Czym jest zamknięty ośrodek leczenia uzależnień?

Ośrodki leczenia uzależnień są częścią systemu opieki zdrowotnej i zapewniają pacjentom dostęp do kompleksowej opieki w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia i wsparcia. W ośrodku leczenia są podzielone na zamknięte, jak i otwarte programy leczenia. Osoby w zamkniętych ośrodkach leczenia uzależnień zazwyczaj mają ograniczony dostęp do świata zewnętrznego, a ich czas w ośrodku jest ściśle kontrolowany. Osoby w tych ośrodkach leczenia mają większy dostęp do świata zewnętrznego i większą swobodę w planowaniu swojego czasu.

Zamknięte ośrodki leczenia uzależnień zatrudniają profesjonalistów

W zamkniętym ośrodku odwykowym możesz zadbać o pacjenta i spokojnie pozwala mu wyzdrowieć. Każdy dzień w ośrodku leczeniu uzależnień wypełniony jest indywidualnie dobranymi zajęciami terapeutycznymi. Zamknięty ośrodek leczenia uzależnień zajmuje się kompleksową i specjalistyczną terapią uzależnień poprzez wszystkie formy leczenia. Oferują warunki sprzyjające abstynencji od alkoholu.

Jak wygląda leczenie alkoholizmu w ośrodku zamkniętym?

Leczenie alkoholizmu w ośrodku zamkniętym jest skutecznym sposobem na walkę z uzależnieniem od alkoholu. Przebiega ono w czterech etapach.

  • Etap pierwszy to wstępne badania i diagnoza, które są konieczne, aby określić potrzeby pacjenta.

  • Etap drugi to terapia indywidualna i grupowa, która pomaga pacjentowi poznać i zrozumieć swoje uzależnienie oraz zidentyfikować i wyeliminować wszystkie czynniki wspomagające jego uzależnienie.

  • Etap trzeci to leczenie medyczne, które ma na celu neutralizowanie skutków długotrwałego spożywania alkoholu i przywracanie zdrowia fizycznego pacjenta.

  • Ostatni etap to wsparcie w rozwoju umiejętności życiowych, które pozwalają pacjentowi na skuteczne poradzenie sobie z trudnościami na drodze do trzeźwości.

Zamknięte ośrodki leczenia uzależnień mają zadania i cele

Dla wielu pacjentów pobyt w ośrodku zamkniętym to najlepszy sposób na walkę z nałogiem. Zmiana środowiska, oderwanie się od obecnego środowiska i skupienie się całkowicie na swoim zdrowiu może być najlepszym sposobem na zaspokojenie głodu alkoholowego. W ośrodku zamkniętym pacjenci otrzymują kompleksową pomoc medyczną i psychologiczną, a jednocześnie na co dzień mają wiele obowiązków, z których najważniejszymi są sesje terapii indywidualnej i grupowej.

Zamknięte lub pół zamknięte ośrodki leczenia uzależnień to idealne miejsce na pierwszy krok dla osób, które chcą zaprzestać picia alkoholu i zacząć wszystko od nowa. Profesjonalny personel, który pracuje w takim ośrodku idealnie, wie, co robi. Stara się pomóc każdej osobie, nawet tej, która uważa, że „nie potrzebuje” pomocy.