Czysta przestrzeń – normy oraz certyfikacja

 

Clean Room to specjalne pomieszczenia, w których utrzymywana jest bardzo wysoka czystość powietrza i powierzchni. Są one stosowane głównie w przemyśle elektronicznym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym oraz w laboratoriach i salach operacyjnych. Aby zapewnić odpowiednią czystość w Clean Room, stosuje się szereg norm i wymagań dotyczących projektowania, utrzymania czystości oraz bezpieczeństwa pracy w tych pomieszczeniach.

Normy i wymagania dotyczące projektowania i utrzymania czystości w Clean Room

Clean Room to specjalne pomieszczenia, w których utrzymywana jest bardzo wysoka czystość powietrza i powierzchni, stosowane głównie w przemyśle elektronicznym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym oraz w laboratoriach i salach operacyjnych. Aby zapewnić odpowiednią czystość w Clean Room, stosuje się szereg norm i wymagań dotyczących projektowania i utrzymania czystości w tych pomieszczeniach. Jedną z najważniejszych norm jest ISO 14644, która określa wymagania dotyczące czystości powietrza w Clean Room oraz poziomy czystości różnych klas Clean Room. Inne ważne normy to np. GMP (Dobre Praktyki Produkcyjne) stosowane w przemyśle farmaceutycznym oraz HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) stosowana w przemyśle spożywczym. Wymagania dotyczące projektowania Clean Room obejmują m.in. odpowiednie rozmieszczenie i wyposażenie pomieszczenia, a także zapewnienie odpowiedniej filtracji i oczyszczania powietrza. Utrzymanie czystości w Clean Room wymaga stosowania specjalnych

http://hobencr.pl/

Certyfikacja Clean Room – jak ją uzyskać i co oznacza

Certyfikacja Clean Room to proces potwierdzający, że dane pomieszczenie spełnia określone wymagania dotyczące czystości i bezpieczeństwa oraz jest odpowiednie do pracy w nim. Aby uzyskać certyfikat Clean Room, pomieszczenie musi spełniać wymagania określone w normach, takich jak np. ISO 14644, dotyczących czystości powietrza i poziomów czystości różnych klas Clean Room. Certyfikacja Clean Room wymaga przeprowadzenia odpowiednich badań i kontroli przez uprawnione jednostki, takie jak laboratoria akredytowane lub certyfikujące. Uzyskanie certyfikatu Clean Room jest ważnym elementem potwierdzającym jakość i bezpieczeństwo produktów wytwarzanych w danym pomieszczeniu oraz zapewniającym spełnienie określonych wymagań prawnych i branżowych. Certyfikat Clean Room jest ważny przez określony okres czasu i wymaga regularnego odnawiania po upływie jego ważności.