Sprawdzian z geografii klasy 7: rolnictwo i przemysł w Polsce wg podręcznika Nowa Era

Sprawdzian z geografii klasy 7: rolnictwo i przemysł w Polsce wg podręcznika Nowa Era

Wprowadzenie

Geografia to fascynujący przedmiot, który pozwala nam lepiej poznać świat, w którym żyjemy. W ramach nauki geografii w szkole, uczniowie w klasie siódmej zdobywają wiedzę na temat rolnictwa i przemysłu w Polsce. Sprawdzian z tego zagadnienia jest cenną okazją do podsumowania zdobytej wiedzy i sprawdzenia swoich umiejętności. W niniejszym artykule przedstawimy, jak przygotować się do tego ważnego egzaminu w oparciu o podręcznik Nowa Era.

Rolnictwo w Polsce

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki Polski. Warto zwrócić uwagę na kilka istotnych informacji na temat tego tematu:

1. Polska to kraj o dużych zasobach glebowych, co sprawia, że rolnictwo odgrywa w naszej gospodarce istotną rolę.
2. Najważniejszymi gałęziami rolnictwa w Polsce są produkcja zbóż, hodowla zwierząt, sadownictwo i warzywnictwo.
3. W naszym kraju istnieje wiele różnorodnych form gospodarstw rolnych, m.in. gospodarstwa rodzinne, indywidualne, spółdzielcze i wielkotowarowe.
4. Polska jest czołowym producentem żywności w Europie, a eksport produktów rolno-spożywczych stale się zwiększa.

Przemysł w Polsce

Przemysł jest także ważną dziedziną polskiej gospodarki. Oto kilka kluczowych faktów o przemyśle w naszym kraju:

1. Polska posiada rozwinięty przemysł ciężki, skupiający się na produkcji stali, cementu i maszyn.
2. Niezwykle ważne są również gałęzie takie jak przemysł chemiczny, elektroniczny i motoryzacyjny.
3. Wiele przedsiębiorstw zagranicznych inwestuje w Polsce, co przyspiesza rozwój przemysłu i tworzenie nowych miejsc pracy.
4. Wielkość produkcji przemysłowej w Polsce jest jednym z czynników rozwoju naszego kraju.

Podsumowanie

Przygotowanie się do sprawdzianu z geografii z zagadnień rolnictwa i przemysłu w Polsce wg podręcznika Nowa Era wymaga gruntownej nauki i zrozumienia omawianych tematów. Warto skupić się na istotnych informacjach, takich jak rola rolnictwa w polskiej gospodarce, najważniejsze gałęzie rolnictwa, rodzaje gospodarstw rolnych, a także znaczenie przemysłu w Polsce i jego główne dziedziny. Pamiętaj, że dobrze wyróżnione i zapamiętane informacje pomogą Ci w trakcie egzaminu, a dodatkowo poszerzą Twoją wiedzę o Polsce i jej gospodarce. Powodzenia!


Pytania i odpowiedzi

Jakie są główne gałęzie rolnictwa w Polsce?

Główne gałęzie rolnictwa w Polsce to hodowla zwierząt, uprawa zbóż, sadownictwo, warzywnictwo i ogrodnictwo.

Jaki jest udział rolnictwa w polskim PKB?

Według danych statystycznych, udział rolnictwa w polskim PKB wynosi około 3%.

Jakie są najważniejsze surowce mineralne eksploatowane w Polsce?

Najważniejsze surowce mineralne eksploatowane w Polsce to węgiel brunatny, węgiel kamienny, rudy miedzi, rudy cynku, rudy ołowiu, sól kamienna, siarka, kruszywa naturalne oraz piaski i żwiry.

Gdzie znajdują się największe polskie złoża węgla brunatnego?

Największe polskie złoża węgla brunatnego znajdują się w Turoszowie, Koninie, Bełchatowie, Adamowie i Bełżcu.

Jakie są najważniejsze regiony uprawy roślin w Polsce?

Najważniejsze regiony uprawy roślin w Polsce to Wielkopolska, Mazowsze, Dolny Śląsk, Warmia i Mazury, oraz Pomorze.

Jakie są główne problemy polskiego rolnictwa?

Główne problemy polskiego rolnictwa to niska rentowność produkcji, starzenie się ludności wiejskiej, ograniczona dostępność ziemi, brak innowacyjności oraz trudności w pozyskaniu odpowiedniego rynku zbytu.

Jakie są najważniejsze gałęzie przemysłu w Polsce?

Najważniejsze gałęzie przemysłu w Polsce to przemysł metalowy, chemiczny, spożywczy, elektrotechniczny, maszynowy, rolny, tekstylny, motoryzacyjny oraz budowlany.

Gdzie koncentruje się przemysł w Polsce?

Przemysł w Polsce koncentruje się głównie w dużych aglomeracjach miejskich, takich jak Warszawa, Kraków, Łódź czy Wrocław.

Jakie są największe polskie porty morskie?

Największe polskie porty morskie to Gdańsk, Gdynia i Szczecin.

Jakie są najważniejsze ośrodki turystyczne w Polsce?

Najważniejsze ośrodki turystyczne w Polsce to miasta takie jak Kraków, Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Zakopane, czy też regiony takie jak Mazury, Sudety czy Bieszczady.