Adwokat upadłość konsumencka, a konsekwencje

Upadłość konsumencka może mieć wpływ na Twoją przyszłość finansową. Może być trudniej uzyskać kredyt na zakup domu, samochodu lub innych aktywów w przyszłości. Może być również trudniej znaleźć pracę, ponieważ wiele firm może uważać, że jesteś niezdolny do zarządzania swoimi finansami. Ponieważ upadłość jest publiczną informacją, Twoi przyszli pracodawcy mogą znaleźć tę informację w Twoim życiorysie. Jakie mogą być konsekwencje upadłości konsumenckiej? Konsekwencje upadłości konsumenckiej mogą być bardzo poważne. Mogą się ona przejawiać w utracie wszystkich oszczędności, częściowego lub całkowitego utraty dorobku życia, a także w trudnościach z uzyskaniem kredytu

Jak działa proces upadłościowy?

Pierwszym krokiem do złożenia wniosku o upadłość jest spotkanie z adwokatem ds. upadłości, aby przygotować plan działania. Adwokat upadłość konsumencka przedstawi rekomendację, jaki rodzaj bankructwa jest dla Ciebie odpowiedni, a także szacowany czas i koszt. Następnym krokiem jest złożenie wniosku o upadłość i uczestniczenie w spotkaniu wierzycieli, na którym adwokat będzie Cię reprezentował. Na tym spotkaniu wierzyciele zakwestionują złożenie wniosku lub zażądają planu spłaty, a także zostanie wyznaczony syndyk, który będzie nadzorował upadłość. Syndyk zajmie się Twoimi aktywami i spróbuje zmaksymalizować ich wartość poprzez likwidację oraz określi kwotę, jaką otrzyma każdy wierzyciel. Ostatnim krokiem jest ukończenie procesu upadłościowego poprzez uczestniczenie we wszystkich wymaganych spotkaniach i dostarczanie aktualizacji do syndyka w trakcie procesu. Po zakończeniu procesu upadłościowego zostanie on usunięty z Twojego raportu kredytowego.

Upadłość konsumencka jest długim i kosztownym procesem

Jeśli złożysz wniosek o upadłość, będziesz zadłużony przez bardzo długi czas. Nawet jeśli nie masz żadnych aktywów, wierzyciele mogą przeciągać proces przez lata, zbierając odsetki i opłaty od pierwotnego długu. Proces upadłościowy może być przeciągany jeszcze dłużej, jeśli posiadasz aktywa, które mogłyby być użyte do spłaty długu. Może to również kosztować dodatkowe pieniądze w postaci opłat prawnych w zależności od rodzaju upadłości, którą wybierzesz. Złożenie wniosku o upadłość jest długim i kosztownym procesem, który może przeciągać się przez lata. Nawet jeśli nie masz żadnych aktywów, wierzyciele mogą przeciągać proces przez lata, zbierając odsetki i opłaty od pierwotnego długu. Adwokat upadłość konsumencka pomoże ci przejść przez ten cały proces.