Dofinansowanie do fotowoltaiki w Gliwicach

Gliwice planują zainstalować panele słoneczne na dachach budynków publicznych i oferować subsydia mieszkańcom, którzy instalują je w swoich domach, aby zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej i osiągnąć cele klimatyczne.

Gliwice, który ma około 200 000 mieszkańców, jest dużym miastem w kraju i znajduje się na południowym zachodzie kraju. Jest to jedno z wielu miast w Polsce, które miały na celu zwiększenie zużycia energii odnawialnej w ostatnich latach.

Zgoda władz Gliwic na dofinansowanie fotowoltaiki

Zastępca burmistrza miasta powiedział, że projekt panelu słonecznego był częścią celu Gliwic, aby stać się „miastem o niskiej zawartości węgla”. Powiedział, że Gliwice chce zainstalować 1000 paneli słonecznych na dachu do końca 2019 r. I że oferuje dotacje do 50% dla mieszkańców, którzy instalują je w swoich domach. Fotowoltaika – dofinansowanie, Gliwice mają dobrą ofertę w tym temacie.

Burmistrz powiedział, że Gliwice pracuje również nad innymi projektami energii odnawialnej, w tym w zakładach biomasy i farmie wiatrowej. Powiedział, że Gliwice było zobowiązane do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 40% do 2030 r. W porównaniu do poziomów z 1990 r.

Gliwice to nie jedyne Gliwice które dofinansowują fotowoltaikę

Gliwice nie jest jedynym miastem w Polsce, które chce zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej. We wrześniu 2018 r. Gliwice Poznań ogłosiło plany zainstalowania 1000 paneli słonecznych w budynkach publicznych i oferowania dotacji mieszkańcom, którzy instalują je w swoich domach. Gliwice Warszawie planuje również zainstalować panele słoneczne w budynkach publicznych.

Polski rząd rozważa obecnie propozycję subsydiowania instalacji paneli słonecznych w Gliwicach. Byłby to znaczny wzrost przemysłu słonecznego w Polsce, który walczy o konkurowanie z innymi formami wytwarzania energii.

Jeśli propozycja zostanie zatwierdzona, oznaczałoby to, że rząd ukryłby do 50% kosztów instalacji paneli słonecznych na dachach na Gliwicach. Uczyniłoby to Solar o wiele bardziej atrakcyjną opcją dla właścicieli domów i firm i może doprowadzić do znacznego wzrostu liczby instalacji słonecznych w Polsce.

Dofinansowanie do fotowoltaiki w Gliwicach dla nowych i nastających instalacji

Dotacja byłaby dostępna zarówno dla nowych, jak i istniejących instalacji słonecznych i zostanie wypłacona przez okres pięciu lat. Byłoby to znaczącą zachętą dla osób do przejścia na słoneczną i może pomóc uczynić Gliwice czystszym i bardziej zrównoważonym miejscem do życia.

Istnieje wiele powodów, dla których rząd rozważa tę propozycję. Energia słoneczna jest czystym i odnawialnym źródłem energii i może znacznie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w Polsce. Ponadto panele słoneczne mogą zapewnić cenne źródło dochodu dla właścicieli domów i firm, ponieważ mogą sprzedać nadmiar energii elektrycznej, którą generują z powrotem do sieci.

Ta propozycja byłaby głównym krokiem naprzód dla przemysłu słonecznego w Polsce i może pomóc uczynić kraj liderem energii odnawialnej. Oczekuje się, że inne miasta pójdą w ich ślady i wprowadzą podobne subsydia, co dodatkowo zwiększyłby wychwyt energii słonecznej w Polsce.