Jak uzyskać obywatelstwo polskie dla cudzoziemca?

Jak uzyskać obywatelstwo polskie dla cudzoziemca?

Jak uzyskać obywatelstwo polskie dla cudzoziemca?

Krok po kroku wskazówki dotyczące postępowania w sprawie uzyskania obywatelstwa polskiego dla cudzoziemca

Aby uzyskać obywatelstwo polskie dla cudzoziemca, warto zacząć od określenia podstawy, zgodnie z którą takie uzyskanie jest możliwe. Najczęściej stosowanymi podstawą udzielenia obywatelstwa polskiego jest małżeństwo,decyzja prezydenta RP, zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskie pochodzenie rodzinne. Oprócz tego, mogą być potrzebne następujące dokumenty oraz wymagane są określone warunki jak:

 • wypełnienie wniosku o przyznanie obywatelstwa polskiego
 • świadectwo urodzenia
 • dokumenty dotyczące wywodzenia się od Polaka
 • ustosunkowanie się do konstytucji Rzeczypospolitej
 • zdanie egzaminu państwowego
 • brak postanowienia sądu mandatowego za przestępstwo przeciwko Polsce

Aby lepiej wyjaśnić proces uzyskiwania obywatelstwa polskiego przez cudzoziemca, można go pokazać na poniższej tabeli:

Krok Czynności
1 Kontakt z konsulem
2 Rejestracja w urzędzie paszportowym
3 Wypełnienie wniosku o przyznanie obywatelstwa polskiego
4 Zebranie dokumentów potwierdzających wywodzenie się od Polka
5 Egzamin państwowy w urzędzie wojewódzkim
6 Decyzja Rady Ministrów

Uzyskanie obywatelstwa polskiego dla cudzoziemca jest możliwe, trzeba tylko wiedzieć jak to zrobić, śledząc wszystkie obowiązujące procedury. Jest to proces dość czasochłonny, ale zarazem opłacalny i godny uwagi, jeżeli chcemy stać się pełnoprawnymi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak uzyskać obywatelstwo polskie dla cudzoziemca?

Kroki do uzyskania obywatelstwa polskiego

Kroki niezbędne do uzyskania obywatelstwa polskiego dla cudzoziemca są określone w ustawie prawo o obywatelstwie polskim. Aby obywatelstwo, polscy dostarczyć, cudzoziemiec musi spełnić szereg warunków, które można podzielić na trzy główne etapy: uzyskiwanie zezwolenia, złożeniu wniosku oraz ostatecznej decyzji. Poniższa tabela zawiera szczegółowy opis czasu trwania i kosztów, aby uzyskać obywatelstwo polskie dla cudzoziemca.

Etap Czas trwania Koszt
Uzyskiwanie zezwolenia od 3 do 6 miesięcy 299 zł
Złożenie wniosku od 6 do 8 miesięcy 650 zł
Ostateczna decyzja od 5 do 6 miesięcy 3500 zł

Aby mieć prawo do złożenia wniosku o obywatelstwo polskie dla cudzoziemca, musi spełnić następujące wymagania:

 • być stałym mieszkańcem Polski,
 • posiadać rezydencję,
 • uzyskać status praworządniego obywatela Polski,
 • złożyć wymagane dokumenty,
 • spełnić wymagania języka polskiego,
 • okazać zdolność do samodzielnego utrzymania,
 • i wykazywać przywiązanie do wartości konstytucyjnych Polski.

Po udowodnieniu spełniania powyższych warunków, cudzoziemiec będzie później mógł otrzymać obywatelstwo polskie.

Jak uzyskać obywatelstwo polskie dla cudzoziemca?

Prawo do obywatelstwa polskiego przysługujące cudzoziemcom zostało określone w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim. Przepisy te wyraźnie ujawniają kilka rodzajów możliwości uzyskania obywatelstwa polskiego. Poniżej znajduje się tabela, w której prezentujemy kilka metod uzyskania obywatelstwa polskiego.

Tabela:

Sposób Oznaczenie Kluczowe słowa
Naturalizacja Ustawa Art. 10 naturalizacja, pobyt stały
Uznanie Ustawa Art. 11 uznanie, dualność obywatelstwa
Naturalizacja łaski prezydenta Ustawa Art. 12 p. 1 naturalizacja łaski, prezydent RP
Cudzoziemiec, który urodził się na terenie Polski po 1989 roku Ustawa Art. 13 naturalizacja polska, miejsce urodzenia

Metoda naturalizacji opiera się na potwierdzeniu, że cudzoziemiec zamieszkuje na polskim terytorium przez okres co najmniej 5 lat z pobytem stałym. Cudzoziemiec powinien przedłożyć odpowiednie dokumenty, przedstawiając przesłanki potwierdzające zgodność jego pobytu z przepisami prawa. W ramach drugiej metody, oznaczonej jako uznanie, ktoś kto ma obywatelstwo innego państwa może otrzymać obywatelstwo polskie (tzw. dualność obywatelstwa).
Natomiast na mocy trzeciej metody, określanej jako naturalizacja łaski prezydenta, cudzoziemiec może ubiegać się o obywatelstwo polskie za zgodą Prezydenta Rzeczypospolitej. Ostatnim, czwartym, sposobem uzyskania obywatelstwa polskiego jest naturalizacja polska – czyli urodzenie się na terenie Polski po dacie 1989 roku.Jeśli interesuje Cię jak uzyskać obywatelstwo polskie dla cudzoziemca, kliknij w link, aby uzyskać szczegółowe informacje: https://kancelaria-migrant.pl/blog-i-porady/nabycie-obywatelstwa-polskiego-dla-cudzoziemca.html.