Jak Zdobyć Świadectwo Energetyczne w Warszawie?

Jak Zdobyć Świadectwo Energetyczne w Warszawie?

Jak Zdobyć Świadectwo Energetyczne w Warszawie?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu użytkowego jest ważną częścią ekspertyzy technicznej sporządzanej przez uprawnionego w tym zakresie specjalistę. Świadectwo energetyczne jest wymagane gdy przedmiotem transakcji jest budynka lub lokalu mieszkalny. Warunkiem posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej jest zrealizowanie przez właściciela budynku niezbędnych prac modernizacyjnych, dzięki którym budynek spełni nowe wyśrubowane wymagania prawne

Pięć etapów procedury ubiegania się o świadectwo charakterystyki energetycznej w Warszawie

 1. Ustalenie potrzebnych warunków technicznych dla obiektu
 2. Zlecenie niezbędnych prac modernizacyjnych
 3. Dokonanie wizji lokalnej i wypełnienie wniosku
 4. Porosządzenie odpowiednich parametrów budynku
 5. Odbiór protokołem świadectwa charakterystyki energetycznej

Ustalenie niezbędnych parametrów budynku

Wchodząc w skład procedury uzyskiwania świadectwa charakterystyki energetycznej w Warszawie, należy przede wszystkim ustalić parametry budynku. Są to: powierzchnia netto i brutto, ściany centralne, ilość domów jednorodzinnych, garaży i innych pomieszczeń. Przy tej czynności uwzględnia się obecnie istniejące parametry budynku, jego konstrukcję, ogrzewanie i oświetlenie.

Korzyści zdobywania świadectwa charakterystyki energetycznej

Uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej służy nie tylko do celów transakcyjnych, ale jest także dobrym procesem modernizacji, który przyniesie właścicielom budynków wiele korzyści. Przede wszystkim zmniejszy się zużycie energii, a przez to i wydatki związane z jej eksploatacją. Dodatkowo modernizacja obiektu sprawi, że będzie on postrzegany jako obiekt nowoczesny i bardziej atrakcyjny pod względem wizualnym. Obniżona emisja CO2 przemawia także na korzyść właścicieli budynku. Przeprowadzona przez specjalistę transakcja pozwala uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej, które jest ważne przez 10 lat.

Korzyści Zmiany
Obniżenie zużycia energii Dodatkowa izolacja, pompy ciepła, oświetlenie LED
Redukcja emisji CO2 Instalacja solarna lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Większa atrakcyjność budynku Dodatkowa izolacja, ocieplenie, ocieplenie stropów

Jak otrzymać świadectwo energetyczne w Warszawie?

Świadectwo energetyczne to zaświadczenie, które odzwierciedla charakterystykę energetyczną budynku lub lokalu mieszkalnego. Wyniki zawarte w dokumencie pozwalają określić klasę energetyczną budynku oraz przewidywany jego zużycie energii na przestrzeni określonego czasu. W celu uzyskania świadectwa energetycznego w Warszawie należy skontaktować się ze specjalistami działającymi na terenie Warszawy lub zdać się na usługi licencjonowanego audytora energetycznego. Audytor energetyczny, nim wykona swoje zadanie, musi poznać wszystkie parametry budynku, m.in.:

 • Rodzaj budynku
 • Kubaturę
 • Orientację budynku
 • Izolację ścian, dachów, podłóg
 • Źródła ciepła
 • Okna i stan ich uszczelnienia

Po zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich danych audytor sporządza i wystawia świadectwo energetyczne, które następnie jest umieszczane w Centralnej Ewidencji Świadectw Energetycznych. Sporządzenie świadectwa energetycznego jest szczegółowym audytem energii i analizy specyficznych warunków budynków, lokali mieszkalnych lub lokali użytkowych.

Parametr Audytor Świadectwo
Rodzaj budynku Musi poznać Uwzględniony
Kubatura Musi poznać Uwzględniony
Orientacja budynku Musi poznać Uwzględniony
Izolacja ścian, dachów, podłóg Musi poznać Uwzględniony
Źródła ciepła Musi poznać Uwzględniony
Okna i stan ich uszczelnienia Musi poznać Uwzględniony

Audytor do uzyskanego wyniku dołącza zalecenia dotyczące usprawnienia technicznych rozwiązań oraz sugeruje konkretne urządzenia realizujące np. odnawialne źródła energii, których zamontowanie może poprawić charakterystykę energetyczną budynku.

Jak Zdobyć Świadectwo Energetyczne w Warszawie?

Proces realizacji i ważne wymagania w Warszawie

W Warszawie zdobycie Świadectwa Energetycznego jest niezwykle ważną czynnością dotyczącą budynków, która polega na określeniu wskaźnika, ilości energii potrzebnej do ogrzania budynku.
Aby wystawić Świadectwo Energetyczne, należy wykonać następujące czynności:

 • złożenie pozwu w Urzędzie Miasta;
 • przeprowadzenie audytu energetycznego przez uprawnionego audytora;
 • złożenie wniosku w Urzędzie Miasta o wystawienie Świadectwa Energetycznego;
 • uzyskanie Świadectwa Energetycznego od Urzędu Miasta.

Tymczasem podczas realizacji tego procesu należy mieć na uwadze pewne ważne wymagania.

Rodzaj wskaźnika Wymagany poziom
Wskaźnik energii pierwotnej (EP) najwyżej 90 kWh/(m2•rok)
Wskaźnik bilansu cieplnego (BB) od 0 do 50 kWh/(m2•rok)
Wskaźnikem zapotrzebowania na nawiew ciepła (Nz50) mniejszy od 0,4

Fakt, że Świadectwo Energetyczne jest ważne dla zespołu kontroli energetycznego w mieście sprawia, że jego wystawienie jest procedurą obowiązkową, a także gwarancją, że budynek spełnia wymagania efektywności energetycznej.Szukasz informacji o świadczeniu energetycznym w Warszawie? Kliknij w link i dowiedz się, jak bezproblemowo zdobyć swoje świadectwo energetyczne: http://ibpe.pl/audyt-energetyczny/.